Płyty warstwowe

Rdzeń styropianowy
Rdzeń z wełny mineralnej
Rdzeń poliuretanowy