Płyty warstwowe

<< Powrót

Rdzeń poliuretanowy

Płyty warstrwowe >>

Okładziny metalowe
- Blacha stalowa ocynkowana Sendzimir / UNI-EN 10147
- Blacha stalowa ocynkowana lakierowana w systemie Coil Coating
- Blacha aluminiowa naturalna lub tłoczona i lakierowana / UNI 9003 /
- Lakierowanie wykonane w cyklu ciągłym z powierzchniami licowymi 
pokrytymi podkładem gr. 5? i powłoką finalną: PS - PX - PVDF o gr. 20?. Dostępne są również powłoki specjalne o wysokiej odporności na korozję.
- Blacha miedziana / DIN 1787/17670/1791 /
Rdzeń izolacyjny
Rdzeń jest wykonany z twardej niepalnej lamelowanej wełny mineralnej o gęstości 80 - 110 kg/m3 i klasie A1 (DIN 4102).
- współczynnik przewodzenia ciepła przy 10°C ?m = 0,040 W/mK
Izolacyjność cieplna
Współczynnik przenikania ciepła U wskazany w tablicy winien być brany pod uwagę w projektach przy przyjętej średniej temperaturze 10°C. W obliczeniach przyjęto opór cieplny okładzin oraz współczynnik przewodzenia ciepła przy 10°C = 0,044 W/mK (biorąc pod uwagę 10% współczynnik tolerancji m = 10% dla ?m)
Dopuszczalne obciążenia
- ugięcia nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości płyty - zakłada się, że obciążenie jest w pełni przenoszone na podporę
- zakłada się, że naprężenia ścinające są częściowo absorbowane przez okładziny metalowe i częściowo przez piankę.

Parametry wskazane w tablicach 1, 2 należy przyjmować jako zalecenie. Projektant winien dobrać parametry według specyfiki zastosowania. Maksymalnie polecaną długością dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej jest 6000 mm
Mocowanie
Projektant winien dobrać warunki stosowania płyt w zależności od lokalnych warunków klimatycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić przy mocowaniu płyt warstwowych w okładzinach z blachy aluminiowej i blachy miedzianej. 
Szczegółowe wytyczne znajdują się w -"Zalecenia dotyczące mocowania blach trapezowych i izolacyjnych płyt warstowych" wydane przez AIPPEG.

<< Powrót