Stropy

<< Powrót

Strop teriva i teriva nova

Stropy >>

Stropy Teriva są żelbetowymi stropami gęstożebrowymi belkowo - pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonów - keramzytowych i betonu układanego na budowie nie niższej niż B15. 

Stropy TERIVA charakteryzują się:
- lekkością 
- łatwością montażu - montaż ręczny przeprowadzany przez dwóch pracowników, 
  nie wymagający deskowania ani ciężkiego sprzętu budowlanego,
- dużą wytrzymałością i trwałością. 

Pustaki keramzytobetonowe odznaczają się również:
- wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne ( 2 KN ), 
- wysoką izolacyjnością cieplną, 
- wysoką izolacyjnościa akustyczną, 
- odpornością na działanie czynników chemicznych, 
- odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 

ponadto:
- pozbawione są związków palnych, 
- nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania,nie utleniają się, 
- są wykonane z naturalnych składników - łatwopęczniejących glin wypalanych w piecach   obrotowych, 
- są neutralne dla zdrowia człowieka.
Przeznaczenie:
Dla obiektów budowlanych w których obciążenie zewnętrzne charakterystyczne stropu nie przekracza 3,6 kN/m2. Do montażu na budowie wystarcza dwóch pracowników. Stropy wykonuje się uproszczonym sposobem montażu, bez stosowania deskowania i ciężkiego sprzętu budowlanego.


TERIVA I/KJ - o długości belek 2,40 - 6,00 m
TERIVA NOVA/KJ - o długości belek 6,20 - 7,20 m
typy belek
osiowy rozstaw
wysokość konstrukcyjna stropu
grubość płyty nadbetonu
rozpiętość modularna stropu
wymiary pustaków
wys. 
szer.
dł.
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
TERIVA I/KJ
60
24
3
2,4 - 6,0 co 20 cm
21
52
24
TERIVA NOVA/KJ
60
24
3
6,2 - 7,2 co 20 cm

<< Powrót