<< Powrót

Sinfonie

dachówki ceramiczne - Creaton >>

Niezwykłe zalety tej dachówki dowodzš, że w jej przypadku udało się osišgnšć coœ niezwykłego: dokonał się niebywały skok estetyczny, techniczny i jakoœciowy przy zachowaniu ulubionej formy dachówki esówki. jest to istotne zwłaszcza w czasach, gdy ekonomicznoœć nabiera coraz większego znaczenia. "SINFONIE" to dachówka wielkoformatowa zmieniajšca krajobraz dachów. Zużycie dachówek na poziomie 10,9 szt./m2 to ok. 30% mniej w stosunku do dachówek o tradycyjnym małym formacie. Wœród dachówek esówek to wynik nie do pobicia, czynišc ten produkt bezkonkurencyjnym również pod względem ekonomicznoœci. "SINFONIE" posiada niezwykle rozbudowane zamki górny i boczny przy tolerancji rozstawu łat do ok. 29 mm. To zapewnia niezwykłš elastycznoœć montażu i przyspiesza prace dekarskie. "SINFONIE" to dachówka prawdziwie wielka w każdym tego słowa znaczeniu, o doskonałej optyce.

<< Powrót