Wełna mineralna

<< Powrót

Rockwool Stroprock

Wełna mineralna >>

Niepalne ocieplenie:
- podłóg na gruncie lub stropie na podkładzie   betonowym.
Parametry podstawowe:
współczynnik przewodzenia ciepła λD
0,041 W/mK
obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym
1,61 kN/m3
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A1 - wyrób niepalny
długość 
szerokość
grubość
RD opór 
cieplny
ilość m2 
w rolce
ilość m2 
w paczce
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[m2]
[m2]
1000
500
20
0,45
16
8,0
1000
500
30
0,70
8
4,0
1000
500
40
0,95
8
4,0
1000
500
50
1,20
4
2,0
1000
500
60
1,45
4
2,0
1000
500
80
1,95
2
1,0
1000
500
100
2,40
2
1,0

<< Powrót