Papy

<< Powrót

Polyelast PYE PV 180 S 40

papy >>

Papa przeznaczona jest do stosowania w wielowarstwowych powłokach hydroizolacyjnych chroniących podziemne części budynków przed wilgocią gruntową oraz w zestawach z papami na osnowie z tkaniny szklanej również przed wodą pod ciśnieniem. W wielowarstwowych powłokach hydroizolacyjnych na dachach odwróconych lub eksploatacyjnych o standardowych wymaganiach stosowana jest jako jedna z warstw. W pozostałych typach dachów o pochyleniach ponad 6° może być wykorzystana jako spodnia warstwa również w powłokach o zwiększonych wymaganiach odnośnie jakości i trwałości.

DANE TECHNICZNE:
Grubość średnia/min.
średnia/min. 4,0/3,7 mm
Szerokość
1 m
Długość w rolce
10 m
Gramatura papy
ok.4600 g/m2
Gramatura osnowy
min.180 g/m2
Całkowita ilość masy asfaltowej bez wypełniaczy i posypki
min.3000 g/m2
Siła zrywająca przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min.800 N/5cm
w poprzek
min.600 N/5cm
Wydłużenie względne przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min. 40 %
w poprzek
min. 40 %
Giętkość na wałku o średnicy 30 mm bez zmian w temperaturze
-15 °C
Odporność cieplna - bez zmian w ciągu 2 godzin w temperaturze
90 °C
Temperatura mięknienia masy powłokowej PiK.
110 °C

<< Powrót