<< Powrót

Mazuria

Cegły elewacyjne >>

Cegła klinkierowa w kolorze czerwonym, ryflowana

1.jpg
Kolor czerwony
Faktura lica ryflowana
Rodzaj drążona i pełna
Grupa cegła klinkierowa
Wymiary 250 x 120 x 65 mm
Masa 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**
*drążona **pełna
Zużycie ok. 51 szt./m2
Klasa wytrzymałości 35
Nasiąkliwość < 6 %
Mrozoodporność mrozoodporna

<< Powrót