<< Powrót

Markisch

Cegły elewacyjne >>

Cegła klinkierowa w kolorze żółtym, gładka

1.jpg
Kolor żółty
Faktura lica gładka
Rodzaj drążona i pełna
Grupa cegła klinkierowa
Wymiary 240x 115 x 71 mm
Masa 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**
*drążona **pełna
Zużycie ok. 48 szt./m2
Klasa wytrzymałości 35
Nasiąkliwość < 7 %
Mrozoodporność mrozoodporna

<< Powrót