<< Powrót

Holstein

Cegły elewacyjne >>

Cegła klinkierowa w kolorze czerwono-brązowym, strukturyzowana

1.jpg
Kolor czerwono-brązowy
Faktura lica strukturyzowana
Rodzaj 7-szczelinowa i pełna
Grupa cegła klinkierowa
Wymiary 240x 115 x 71 mm
Masa 3,7 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**
*drążona **pełna
Zużycie ok. 48 szt./m2
Klasa wytrzymałości 35
Nasiąkliwość < 7 %
Mrozoodporność mrozoodporna

<< Powrót