Papy

<< Powrót

Bituelast design PYE V 80 S 37

papy >>

Materiał stosuje się jako warstwę wierzchnią wielowarstwowych powłok hydroizolacyjnych w standartowym wykonaniu, ale ze zwiększonymi wymaganiami odnośnie szerszego zakresu stosowania oraz trwałości pokrycia. 
Ze względu na właściwości mechaniczne zastosowanie z papą podkładową z asfaltu oksydowanego na osnowie o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (Extrasklobit) stanowi ekonomicznie korzystną alternatywę.
DANE TECHNICZNE:
Grubość średnia/min.
średnia/min. 3,7/3,52 mm
Szerokość
1 m
Długość w rolce
10 m
Gramatura papy
ok. 4350 g/m2
Gramatura osnowy
min.80 g/m2
Całkowita ilość masy asfaltowej bez wypełniaczy i posypki
min.2500 g/m2
Siła zrywająca przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min.400 N/5cm
w poprzek
min.300 N/5cm
Wydłużenie względne przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min. 25 %
w poprzek
min. 25 %
Giętkość na wałku o średnicy 30 mm bez zmian w temperaturze
-20 °C
Odporność cieplna - bez zmian w ciągu 2 godzin w temperaturze
100 °C
Temperatura mięknienia masy powłokowej PiK.
110 °C

<< Powrót