Papy

<< Powrót

Bitubitagit V60 S30

papy >>

Materiał jest przeznaczony do stosowania w wielowarstwowych powłokach hydro-izolacyjnych w podziemnych częściach budynków jako ochrona przed wilgocią gruntową. Papa ma również, w połączeniu z innymi papami asfaltowymi o wyższej jakości, zastosowanie jako warstwa pośrednia (wyjątkowo również jako podkładowa) wielowarstwowych powłok hydroizolacyjnych dachów płaskich w wykonaniu standardowym, bez zwiększonych wymagań odnośnie jakości i trwałości.

DANE TECHNICZNE:
Grubość średnia/min.
3/2,85(3,6/3,42*; 4/3,8**)mm
Szerokość
1 m
Długość w rolce
10 m
Gramatura papy
ok.3700 (4400*; 4700**) g/m2
Gramatura osnowy
min. 60 g/m2
Całkowita ilość masy asfaltowej bez wypełniaczy i posypki
min.2000 (2500*;3000**) g/m2
Siła zrywająca przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min.400 N/5cm
w poprzek
min.300 N/5cm
Wydłużenie względne przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min. 2 %
w poprzek
min. 2 %
Giętkość na wałku o średnicy 30 mm bez zmian w temperaturze
0 °C
Odporność cieplna - bez zmian w ciągu 2 godzin w temperaturze
70 °C
Temperatura mięknienia masy powłokowej PiK.
min. 85 °C

<< Powrót