<< Powrót

Astro

Cegły elewacyjne >>

Angobowana cegła klinkierowa w kolorze kasztanowym

1.jpg
Kolor kasztanowy
Faktura lica gładka
Rodzaj drążona i pełna
Grupa cegła klinkierowa
Wymiary 215 x 120 x 65 mm
Masa 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**I*drążona**pełna
Zużycie ok. 51
Klasa wytrzymałości 35
Nasiąkliwość < 6%
Mrozoodporność mrozoodporna

<< Powrót