Papy

<< Powrót

A 330 H (I/333)

papy >>

Papa przeznaczona jest do stosowania jako wodoszczelna wkładka izolacyjna sklejana lepikami asfaltowymi, z którymi tworzy najprostsze i najtańsze hydroizolacje nadające się do stosowania w podziemnych częściach prowizorycznych budynków i obiektów bez wymagań odnośnie wysokiej trwałości . W niektórych przypadkach nadaje się również jako warstwa rozdzielająca, ewentualnie jako prowizoryczna hydroizolacja dachów spadzistych przed zastosowaniem wierzchniego pokrycia. 
Często jest również stosowana poza budownictwem jako prowizoryczna warstwa pokryciowa i ochronna.

DANE TECHNICZNE:
Grubość średnia/min.
ok. 1 mm
Szerokość
1 m
Długość w rolce
20 m
Gramatura papy
ok.700 g/m2
Gramatura osnowy
min.330 g/m2
Całkowita ilość masy asfaltowej bez wypełniaczy i posypki
-
Siła zrywająca przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min.240 N/5cm
w poprzek
min.140 N/5cm
Wydłużenie względne przy rozciąganiu
 
wzdłuż
min. 2 %
w poprzek
min. 2 %
Giętkość na wałku o średnicy 30 mm bez zmian w temperaturze
-0 °C
Odporność cieplna - bez zmian w ciągu 2 godzin w temperaturze
-
Temperatura mięknienia masy powłokowej PiK.
-

<< Powrót